Renovator miljöarbete

Renovator  miljöarbete sker med ledningssystemet   FR 2000 och ISO 14001

Renovator ska sälja, projektera, utveckla produkter och tjänster med långsiktig hänsyn till människor och miljö. Genom att minska vår miljöbelastning bidrar vi till ett hållbart samhälle. Detta uppnår vi genom att:                                                                 - hushålla med resurser                                                                                                                                                                                   - ta miljöhänsyn vid produktval                                                                                                                                                                      -uppmärksamma våra kunders miljökrav                                                                                                                                                        -engagera medarbetare och ställa miljökrav på våra leverantörer                                                                                                           -begränsa klimatpåverkan                                                                                                                                                                                            -följa gällande lagstiftning

Auktoriserat entreprenör.

Målningen har betydelse både för hur vi uppfattar en yta men kan även ha en skyddande effekt på materialet inunder. Hur vi upplever färgen beror dels på färgtypens glans och matthet, dels på kulören. Renovator Innovation  är auktoriserat  Noxyde entreprenör. Noxyde är unik produkt med tätande och skyddande funktion med 15 till 20 års beständighet med rätt förutsättningar .

Noxyde är en enkomponent elastomerfärg baserad på vattendispergerad polymer. Noxyde är extremt elastisk >200% vilket gör att den inte krackelerar eller släpper. Vidhäftningen är mycket god till stål, järn, plåt, målade ytor, aluminium, koppar och flera andra metaller. Noxyde har högsta korrosivitetsklass C5-M enligt ISO 12944-2.

Noxyde är en rostskyddsfärg som ofta används för målning av plåttak och plåtfasader samt till metallrena ytor, avrostad (St3) metall, förzinkad metall, stål, galvat stål, icke-järnhaltiga metaller, grundmålad metall, oxiderad metall, rostfritt, koppar, blyplåt och aluminium. Noxyde kan målas på de flesta tidigare målade ytor i god kondition som t.ex. plastisol. 

Noxyde används både som rostskyddsprimer och täckfärg och kan övermålas med flertalet system. Vid spädning med 25% vatten kan man använda Noxyde som primer och täckfärg på glas, betongtakpannor, kakel, tegel och betong. Färgen används t.ex. på plåttak både som rostskyddsfärg och vattentätning.                                                                                      Garantier upp till 10 år kan lämnas .

 

BESÖK OSS

Tallbacksgatan 10
195 74 Rosersberg
Sweden
08 590 360 40 , 0734254545

info@renovator.se


Copyright Renovator Innovation AB